1.    Rozpoczęcie pobytu w apartamencie jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa.
 2.    Apartament wynajmowany jest na doby.
 3.    Płatność za pobyt przyjmowana jest online.
 4.    Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
 5.    Rezerwacja może być anulowana bezpłatnie do 7 dni przed planowanym przyjazdem. Po tym czasie wymagana jest opłata całego pobytu.
 6.    Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 w dniu wynajmu do godziny 11.00 dnia następnego.
 7.    Najmujący pokój Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.
 8.    Osoby niezameldowane mogą przebywać w apartamencie w godzinach od 7.00 do 22.00.
 9.    Przebywanie osób niezameldowanych w apartamencie po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej.
 10.    Na terenie apartamentu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych (zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529).
 11.    Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w apartamencie jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji apartamentu w wysokości 1.000 złotych.
 12.    W apartamencie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego.
 13. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń apartamentu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 14. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach apartamentowych i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 15. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są dobrze domknięte.
 16. Apartament świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich obsłudze.
 17. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w apartamencie przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji apartament przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 18. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, firma mythings dysponująca apartamentem może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu apartamentu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do opuszczenia apartamentu.
 19. Firma mythings może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu firmy lub sąsiadów zamieszkujących budynek albo szkodę na osobie Gości, pracowników apartamentu lub innych osób przebywających w budynku, albo też w inny sposób zakłócił spokój w budynku.
 20. Strona www.mythings.pl jest zarządzana przez firmę mythings Marcin Malinowski z siedzibą w Warszawie przy ul. Rudnickiego 10/19, NIP 727-166-65-07 REGON 471335649.

Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie tego portalu, czasami umieszczamy na komputerze użytkownika (bądź innym urządzeniu) małe pliki – tzw. cookies ("ciasteczka").

Rozumiem